• Fs_gront

Værdigrundlag

I Hallingelille arbejder vi på at lære og at skabe mere bæredygtige måder at bygge og leve på.

Vi anvender forskellige inspirationskilder som f.eks. gode økologiske grundprincipper samt tanken om permakultur - som målsætninger og redskaber, hvor vi i den konkrete situation er fleksible, men tilstræber at finde de bedste og mest bæredygtige løsninger.

Overordnet set arbejder vi på at være sammen om mangfoldighed og have respekt for forskelligheden, deriblandt vores forskellige grænser. Hvad der rører sig i os og blandt os bliver de ting, vi handler hen imod, sammen. Visionerne repræsenterer derfor det 'flow', vi som mennesker skaber – og bliver derfor revideret hvert år, på vores værdidag.

Her en opsamling af levende værdier og visioner fra vores værdiweekend oktober 2009:

I Hallingelille arbejder vi på at gøre det nemt at leve miljørigtigt.

Vi bestræber os særligt på at sortere vores affald, kompostere, genbruge hvor vi kan samt at spare på vand og energi.

Midlerne til dette er f.eks.:
Fællesindkøb af miljørigtige produkter
En udbygget og organiseret affaldssortering
Organisering af genbrug, f.eks. af tøj og materialer
Erfaringsdeling samt inspirationsbesøg hos hinanden (dem, der ved, giver viden videre)
At søge inspiration gennem eksterne besøg og oplægsholdere
At bruge humor i forhold til at 'konkurrere' om være miljøbevidst – i modsætning til de løftede pegefingre!

I Hallingelille arbejder vi i retning af at blive selvforsynende med vedvarende energi og potentielt  producere mere energi end vi forbruger

Midlerne til dette er f.eks.:
At undersøge mulighederne for vindmølleenergi i Hallingelille
At undersøge muligheder for solceller og solfanger på fælleshuset
At oprette et demonstrationsrum for forskellige typer energirigtig belysning
At indvinde sø/regnvand til brug for toiletskyl, havevanding mv.
At oprette en ”grøn fond”, bl.a. ved hjælp af fælles benzinkort

I Hallingelille stræber vi efter at være opmærksomme på vores sociale trivsel, at vise omsorg for hinanden og at inkludere alle.

Midlerne til dette er f.eks.:
at prioritere personlige check in og check ud runder på fællesmøder samt brug af 'heartkeepers', der er særlig opmærksomme på at bevare en god energi
afholdelse af børnemøder, om børnevelfærd og børneansvar, efter alder
at tage uenigheder op undervejs i stedet for at lade dem vokse
en konstruktiv konfliktløsningsmodel med interne/eksterne mæglere
at huske hinanden på at tale ordentligt til hinanden og omtale 3. person med konstruktivt formål
nedsættelse af en trivselsgruppe, der arrangerer tilbud om f.eks. trivselsaftener og husmiddage, hvor man kan besøge dem, der ikke normalt er tættest på.

 I Hallingelille arbejdes der aktivt for at skabe et rum, hvor vi kan bevæge os ind i den åndelige kraft og anerkende og støtte den enkeltes åndelige søgen.

Midlerne til dette er f.eks.:
Der afholdes månedlige arrangementer, hvor hallinger mødes om deres forskellige spirituelle praksisser.

I Hallingelille er vi baseret på konsensus demokrati og vi arbejder aktivt for, at det bliver lettere for alle at tage lederskab og medansvar

Midlerne til dette er f.eks.:
to mødeledere til hvert fællesmøde, hvor den ene særligt sørger for at alle der har brug for det bliver hørt og så vidt muligt forstået
skabe arrangementer og rammer, som gør det let at tage initiativer og ansvar sammen med andre for det man brænder for
at skabe øget.ansvarstagen og handling ved at bruge det provokerende motto: ”Hvis du er irriteret, så er der noget du skal tage ansvar for”

I Hallingelille tilstræber vi en åbenhed overfor det omkringliggende, både lokalt og globalt, for gensidig inspiration samt udbredelse af økosamfundstanken

Midlerne til dette er f.eks.:
At sørge for at holde hjemmesiden opdateret og udbygget
At afholde månedlige 'Åbent hus' dage i Hallingelille
At nedsætte en rundvisergruppe, der forbereder kvalificerede rundvisninger
At modtage overnattende inspirationsgæster på en ordentlig måde, med intro, besøg hos de forskellige hallinger og opfølgning på deres ophold her
At sørge for at invitere beboere fra lokalsamfundet til udvalgte arrangementer.
At støtte hinanden i at iværksætte nye tiltag i Hallingelille, som mange kan få glæde af. At puste til en masse små gnister, så de bliver til brændende bål.


Læs mere om økosamfundets historie og fællesskab


Ølejr i Hallingelille 2014


Læs meget mere om Hallingelille